Kimia

Bab 5 : Ikatan Kimia

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Kimia
Dalam bab ini, kita akan belajar tentang ikatan kimia. Kita akan mulakan dengan memahami pembentukan asas sebatian, yang melibatkan gabungan unsur-unsur yang berbeza.

Seterusnya, kita akan meneroka ikatan ionik, yang berlaku apabila satu atom memindahkan elektron ke atom lain. Kita akan mengkaji contoh ikatan ion dan memahami sifatnya.

Kemudian, kita akan beralih kepada ikatan kovalen, di mana atom berkongsi elektron. Kita akan membandingkan ikatan ionik dan kovalen dan belajar tentang perbezaannya.

Akhir sekali, kita akan belajar tentang ikatan hidrogen, yang berlaku apabila atom hidrogen tertarik kepada atom elektronegatif. Kita akan mengkaji contoh ikatan hidrogen dan memahami kesannya terhadap sifat fizikal bahan.
Eksperimen
Video
Struktur Molekul
Bahasa Melayu Bahasa Inggeris
Video