Biologi

Bab 11 : Keimunan Manusia

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Biologi
Dalam bab ini, kita akan belajar tentang keimunan manusia. Kita akan mulakan dengan memahami mekanisme pertahanan badan, keimunan, antigen, dan antibodi. Kita akan meneroka tiga baris pertahanan, yang termasuk halangan fizikal dan kimia, demam, keradangan dan fagositosis. Kita juga akan mempelajari tentang tindakan antibodi pada antigen asing, seperti peneutralan, aglutinasi, pemendakan, opsonisasi, dan penguraian. Seterusnya, kita akan membincangkan pelbagai jenis keimunan, termasuk keimunan pasif dan keimunan aktif. Kita akan membandingkan dan membezakan kedua-dua jenis keimunan ini. Akhir sekali, kita akan mengkaji isu kesihatan yang berkaitan dengan imuniti, memfokuskan kepada Sindrom Kurang Daya Tahan Penyakit (AIDS). Menjelang akhir bab ini, kita akan mempunyai pemahaman yang lebih baik tentang cara sistem imun kita berfungsi dan kepentingan mengekalkan sistem keimunan yang sihat.
Live tuition recordings