Reka Bentuk dan Teknologi

Bab 2 : Pembangunan Produk

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Reka Bentuk dan Teknologi
Dalam topik ini, pelajar akan mempelajari proses penghasilan produk yang komprehensif, bermula dengan mengenal pasti produk berdasarkan keperluan pelanggan dan taklimat projek. Mereka akan mendalami dalam memilih teknologi yang sesuai dan mereka bentuk konsep, elemen dan prinsip reka bentuk produk melalui lakaran. Mereka juga akan meliputi membuat jadual kerja, menyusun senarai bahan dan belanjawan, dan akhirnya menghasilkan produk berfungsi atau separa berfungsi. Kepentingan menguji dan menilai kefungsian dan kesesuaian produk akan ditekankan, bersama-sama dengan kemahiran penting untuk mencadangkan penambahbaikan produk berdasarkan keputusan ujian. Selain itu, pelajar akan mempelajari kepentingan dokumentasi dalam proses penghasilan produk.
Topik dalam bab ini