Pendidikan Islam

Bab 3 : Aqidah

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Pendidikan Islam
Dalam bab ini, kita akan belajar mengenai kefahaman mengenai nama-nama Allah yaitu Al-Ghaniy dan Ar-Razzaaq serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah. Kita juga akan belajar mengenai keimanan kepada Rasul dan mengamalkannya dengan beradab dan istiqamah. Selain itu, kita akan mempelajari keimanan kepada Hari Akhirat dan mengamalkannya dengan beradab dan istiqamah. Terakhir, kita akan belajar mengenai keimanan kepada Qada' dan Qadar serta mengamalkannya dengan beradab dan istiqamah. Kita akan memahami maksud Al-Ghaniy dan Ar-Razzaaq serta dalil naqli yang berkaitan dengan kedua-dua nama ini.