Matematik

Bab 3 : Matematik Pengguna: Simpanan dan Pelaburan, Kredit dan Hutang

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Matematik
Dalam bab ini, kita akan belajar tentang simpanan dan pelaburan, serta pengurusan kredit dan hutang. Kita akan belajar tentang pelbagai jenis simpanan dan pelaburan serta cara ia berfungsi. Kita juga akan belajar cara mengira faedah mudah dan faedah kompaun untuk simpanan, dan memahami bagaimana perubahan dalam tempoh, kadar faedah atau kekerapan pengkompaunan boleh menjejaskan nilai simpanan kita pada masa hadapan. Selain itu, kita akan belajar tentang pengurusan kredit dan hutang, yang melibatkan pemahaman cara menggunakan kredit secara bertanggungjawab dan mengurus hutang dengan berkesan.