Pendidikan Islam

Bab 6 : Akhlak Islamiyah

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Pendidikan Islam
Dalam bab 'Akhlak Islamiyah', kita akan mempelajari beberapa topik penting. Pertama, kita akan belajar tentang Masjid Destinasiku, di mana kita akan memahami pentingnya masjid sebagai tempat ibadah dan tempat untuk memperkuat hubungan dengan Allah.
Kedua, kita akan merumuskan sifat Mahabbah, iaitu kasih sayang kepada Allah dan mengamalkannya dengan beradab dan istiqamah. Ketiga, kita akan belajar tentang adab kepada ibu bapa, di mana kita akan memahami pentingnya menghormati dan memuliakan mereka serta mengamalkannya dengan beradab dan istiqamah. Terakhir, kita akan mempelajari adab berjiran, di mana kita akan belajar tentang pentingnya menjaga hubungan baik dengan jiran dan mengamalkan adab berjiran dengan beradab dan istiqamah. Dengan mempelajari bab ini, kita akan dapat memahami dan mengamalkan akhlak Islamiyah dalam kehidupan sehari-hari.