Sejarah

Bab 1 : Mengenali Sejarah

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Sejarah
Dalam bab 'Mengenali Sejarah', kita akan mempelajari pengenalan ilmu sejarah. Sejarah adalah kajian tentang peristiwa dan perkembangan yang berlaku di masa lampau.
Terdapat beberapa pentafsiran sejarah oleh Herodotus, sejarawan dari Greece, E.H Carr, sejarawan dari England, Ibn Khaldun, sejarawan dari Islam, dan Mohd.Yusuf Ibrahim, sejarawan dari Malaysia.
Dalam bab ini, kita akan memahami pengertian sejarah mengikut pandangan sejarawan-sejarawan ini.
Topik dalam bab ini