Sumber Sejarah

 
1.4 Sumber Sejarah
 
Sejarah ditulis berdasarkan kajian terhadap sumber sejarah yang membantu kita untuk mengetahui sesuatu peristiwa masa lalu.
 
Sumber Sejarah Definisi Contoh
Sumber primer
 • Sumber ini belum diolah atau diterbitkan
 • Bersifat asli
 • Belum ditafsir
 • Fosil
 • Artifak
 • Bukan artifak
 • Batu bersurat
 • Keterangan lisan
 • Dokumen rasmi
 • Manuskrip
 • Fail rasmi jabatan
 • Surat peribadi
 • Diari
Sumber sekunder
 • Bahan yang telah diolah dan diterbitkan
 • Bahan tersebar kepada umum
 • Buku
 • Akhbar
 • Majalah
 • Jurnal
 • Ensiklopedia
 • Risalah
 
Istilah Definisi
Artifak Peralatan ciptaan manusia yang digunakan untuk perburuan, pertanian dan perdagangan.
Bukan artifak Data arkeologi berkaitan dengan budaya manusia yang terdapat di bawah tanah dan di atas permukaan tanah, seperti dinding gua, dinding kota dan struktur binaan.
Fosil Tinggalan haiwan atau tumbuhan zaman prasejarah yang diawet dalam batuan.
Manuskrip Bahan tulisan tangan yang telah disediakan oleh penulis untuk dicetak dan diterbitkan dalam bentuk buku dan lain-lain.
Ensiklopedia Salah satu sumber sekunder. Bahan yang terkandung dalam ensiklopedia adalah berdasarkan fakta dan sumber sejarah yang sahih.