Tafsiran dalam Sejarah

 
 
1.6 Tafsiran dalam Sejarah
 
 • Faktor wujud perbezaan tafsiran
  • pemilihan sumber yang pelbagai
  • perbezaan pandangan
  • perbezaan ideologi
  • tujuan penulisan
 • Kepentingan tafsiran dalam sejarah
  • Menggalakkan penggunaan pelbagai sumber dalam penulisan bagi menghasilkan kajian yang mempunyai bukti yang kukuh.
  • Mengajak kita menilai sesuatu peristiwa yang sama tetapi dilihat dari sudut yang berbeza.
  • Mendorong kita berfikiran terbuka dan kritis.
 
Contoh Tafsiran dalam Sejarah
Peristiwa penentangan Tok Janggut di Pasir Puteh, Kelantan

Pengkaji tempatan:

Penentangan peraturan cukai tanah dan hasil hutan yang membebankan orang ramai.

Pengkaji Barat:

Pemberontakan