Malay
TINGKATAN 4 - PELARASAN PADA TARIKH IMBANGAN: PELUPUSAN ASET BUKAN SEMASA
Contributor : Cikgu Ernie Report this Video
Chapter : Pelarasan tarikh imbangan dan penyediaan penyata kewangan milikan tunggal
Topic : Pelupusan Aset Bukan Semasa secara tunai.
Form 4 Prinsip Perakaunan
View all videos for Prinsip Perakaunan Form 4
Related videos
Homework Help

Get your homework done with live tutors’ help

Register for a free Pandai account now