Year 4

element 02
Pendidikan Islam
element 02
Jawi 
Mengenal, membaca dan menulis perkataan yang mengandungi huruf hamzah dengan betul secara beradab dan istiqamah