Year 6

element 02
Pendidikan Islam
element 02
Al-Quran 
Tajwid: Bacaan Mad pada kadar 6 harakat