Year 4

element 02
Pendidikan Islam
element 02
Sirah 
Merumus iktibar penerimaan masyarakat Yathrib terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW melalui Perjanjian Aqabah pertama dan kedua secara beradab dan istiqamah