Berjual Beli dengan Berhemah 

6.2  Berjual Beli dengan Berhemah 
 
Definisi Jual Beli

Akad pemilikan harta yang memberikan kesan pemberian pemilikan secara kekal terhadap objek harta atau manfaat.

 
Dalil Naqli

 ..وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ‌ۚ..

Maksudnya:

"..Padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.."

(Surah Al-Baqarah 2:275) 

 

Hukum berjual beli:

 • Harus selagi memenuhi syarat-syarat jual beli yang ditetapkan serta tidak melibatkan perkara-perkara yang diharamkan dalam Islam
 

Adab penjual:

 • Mesra dan mudah senyum
 • Jujur, berterus terang serta tidak menipu dalam timbangan dan sukatan
 • Menjual barang yang halal dan berkualiti serta tidak menjual barang yang haram
 • Mengucap terima kasih setelah selesai berurusan jual beli
 • Sabar dan bertolak ansur dengan pelanggan
 • Tidak memonopoli barang untuk dijual dengan harga yang tinggi
 • Mengelakkan elemen riba
 

Adab pembeli:

 • Berkomunikasi secara baik
 • Tidak membeli barang yang haram
 • Menyenangkan urusan penjual
 • Tenang dan tidak banyak kerenah
 • Sabar menunggu giliran ketika membeli
 • Berterima kasih setelah selesai urusan jual beli
 • Mengelakkan pembaziran
 • Bertimbang rasa, terutama ketika kekurangan stok barangan
 

Mencontohi Rasulullah SAW dalam berjual beli:

 • Bertolak ansur
 • Jujur dan amanah
 • Menunaikan hak orang lain dengan sempurna
 
Kepentingan beradab ketika berjual beli
Individu
 • Mendapat pahala dan keredaan Allah SWT
 • Pembeli dan penjual berpuas hati dan gembira
 • Keberkatan hidup terpelihara
Masyarakat
 • Imej Islam akan terjaga
 • Hidup aman damai dan sejahtera
 • Menghindarkan pergaduhan dan ketidakpuasan hati
Negara
 • Negara akan sentiasa dalam keadaan harmoni
 • Menjaga kestabilan ekonomi negara
 • Memelihara imej negara pada pandangan negara luar