Bahaya Sihir

3.4  Bahaya Sihir
 
Pengertian Sihir
 • Sihir ialah ikatan, jampi dan perkataan yang diucapkan, ditulis atau dibuat bentuk sesuatu. 
 • Ia juga mengandungi unsur syirik. 
 
Dalil Naqli Pengharaman Sihir

Maksudnya:

Daripada Abu Hurairah RA bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda: "Elakkan tujuh perkara yang membinasakan." Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah SAW! Apakah itu?" Nabi Muhammad SAW bersabda: "Syirik kepada Allah SWT, sihir..."

(Muttafaq 'Alaih)

 
 • Hukum mengamalkan sihir adalah haram dan dikategorikan sebagai salah satu dosa besar.
 

Kesan perbuatan sihir dan tindakan menjauhinya:

 • Merosakkan akidah
 • Dimurkai oleh Allah SWT
 • Mendorong sifat iri hati
 • Malas berusaha
 • Membazir wang dan masa
 • Hati resah gelisah
 • Menyuburkan sikap dendam dan permusuhan dalam masyarakat
 

Tindakan menjauhi perbuatan sihir:

 • Mendalami ilmu agama
 • Mengamalkan Islam dalam kehidupan
 • Berusaha dengan gigih untuk mencapai sesuatu
 • Membanyakkan berdoa memohon perlindungan daripada tipu daya syaitan