09-01: Kenali Pengasas Kesultanan Melayu Melaka

 
9.1 Kenali Pengasas Kesultanan Melayu Melaka
 

Dua buah buku yang merekodkan tentang pengasas Kesultanan Melayu Melaka:

1. Sulalatus Salatin

  • Sultan Iskandar Shah ialah pengasas Kesultanan Melayu Melaka
  • Dikenali juga sebagai Sejarah Melayu ditulis oleh Tun Sri Lanang

2. Suma Oriental

  • Parameswara ialah pengasas Kesultanan Melayu Melaka
  • Sumber Portugis yang ditulis Tome Pires
 
 
 

 

09-01: Kenali Pengasas Kesultanan Melayu Melaka

 
9.1 Kenali Pengasas Kesultanan Melayu Melaka
 

Dua buah buku yang merekodkan tentang pengasas Kesultanan Melayu Melaka:

1. Sulalatus Salatin

  • Sultan Iskandar Shah ialah pengasas Kesultanan Melayu Melaka
  • Dikenali juga sebagai Sejarah Melayu ditulis oleh Tun Sri Lanang

2. Suma Oriental

  • Parameswara ialah pengasas Kesultanan Melayu Melaka
  • Sumber Portugis yang ditulis Tome Pires