04-04: Tokoh Setempat

 
4.4 Tokoh Setempat
 
Tokoh Setempat
 
Individu yang banyak menyumbang jasa dan bakti kepada komuniti.
 
 

Contoh tokoh setempat:

  • Junaidie bin Sihan
  • Lahir pada 10 Julai 1977
  • Bertugas sebagai Ketua Malim Gunung di Gunung Kinabalu
  • Menjaga keselamatan pendaki serta membantu pihak Taman Negara Kinabalu
 

Tokoh setempat juga boleh terdiri daripada wakil rakyat, guru dan usahawan.