04-02: Kawasan Tempat Tinggal Saya

 
4.2 Kawasan Tempat Tinggal Saya
 
 
Bentuk muka bumi adalah berbeza-beza di setiap kawasan
 

Contoh bentuk muka bumi

  • Tanah tinggi
  • Tanah pamah
  • Pesisir laut
  • Pinggir Sungai
 
Bentuk muka bumi mempengaruhi kegiatan masyarakat dan mempunyai keunikannya tersendiri.
 
Tempat tinggal juga boleh dijadikan tarikan pelancongan, sumber ekonomi dan peluang pekerjaan.