01-04: Konsep Ruang dan Masa Dalam Sejarah

 
1.4  Ruang dan Masa
 
Kronologi Masa

 

  • Kronologi adalah urutan masa.

  • Sesuatu peristiwa sejarah yang dikaji mengikut kronologi masa 

  • Kronologi dibahagikan kepada tiga bahagian:

Dekad

Abad

Alaf

Tempoh masa 10 tahun

Tempoh masa 100 tahun

Tempoh masa 1000 tahun

 
Zaman

 

  • Zaman ditentukan bagi satu tempoh masa yang panjang. 

  • Zaman dibahagikan kepada dua:

Sebelum Masihi

Masihi

Zaman sebelum kelahiran Nabi Isa.

Zaman selepas kelahiran Nabi Isa.

 
Garis Masa

 

 

 
Kronologi Peristiwa Pembentukan Gagasan Persekutuan Malaysia

 

27 Mei 1961

Julai 1961

16 Oktober 1961

9 Julai 1963

19 September 1963

Gagasan Persekutuan Malaysia dicadangkan oleh Tunku Abdul Rahman

Jawatankuasa Perundingan Persekutuan (JPMM) ditubuhkan

Usul Gagasan Persekutuan Malaysia dibawa ke Dewan Rakyat oleh Tunku Abdul Rahman

Perjanjian Persekutuan Malaysia ditandatangani di Malborough House, London

Perisytiharaan Persekutuan Malaysia