02-03: Peranan Anggota Keluarga

 
2.3  Peranan Anggota Keluarga Saya
 
 

 

 • Setiap anggota keluarga mempunyai peranan masing-masing. Hubungan dalam keluarga bertambah erat jika setiap anggota keluarga menjalankan tanggungjawab mereka dengan baik. 

 • Kebahagiaan dan kesejahteraan sesebuah keluarga bergantung kepada peranan setiap ahli anggota keluarga agar dapat mewujudkan keluarga yang harmoni. 

 

Peranan Ibu bapa Terhadap Keluarga

Peranan Anak-anak Terhadap Keluarga

 • Menyara keluarga 

 • Memberikan kasih-sayang 

 • Menjaga keselamatan

 • Menyediakan segala keperluan asas 

 • Memberikan pendidikan yang sempurna

 • Menjaga nama baik keluarga 

 • Membantu ahli keluarga 

 • Saling menghormati 

 • Mendengar nasihat 

 • Belajar bersungguh-sungguh