01-03: Kaedah Penyelidikan Sejarah

 
1.3  Kaedah Penyelidikan Sejarah
 
 
Kaedah Pencarian Maklumat Sejarah

 

  • Penyelidikan sejarah dijalankan untuk membuktikan peristiwa sejarah yang telah berlaku. 

  • Tiga kaedah boleh digunakan untuk mendapatkan maklumat sejarah:

Kaedah Lisan

Kaedah Bertulis

Kaedah Arkeologi

Proses mendapatkan maklumat melalui temu bual

Proses mendapatkan maklumat daripada tulisan dan lakaran

Proses mendapatkan maklumat daripada bahan tinggalan sejarah

Orang yang ditemubual adalah mereka yang terlibat dalam peristiwa sejarah, melihat dan mendengar

Maklumat ini diperoleh daripada dinding gua, kayu, batu dan bahan bercetak

Kaedah ini dilakukan melalui proses cari gali