01-02: Sumber Sejarah

 
1.2  Sumber Sejarah
 
 
Pengertian

 

  • Sumber sejarah adalah asas kepada setiap penulisan sejarah.

  • Sumber sejarah akan menjelaskan dan memberikan maklumat serta bukti tentang sesuatu peristiwa.

 
Dua Sumber Sejarah

 

Sumber Primer (Sumber Pertama)

Sumber Sekunder (Sumber Kedua)

Bahan asli yang belum ditafsir, diolah atau dicetak

Fosil, artifak, manuskrip lama, batu bersurat atau diari

Hasil penulisan sejarawan dan para pengkaji sejarah yang lalu

Surat khabar, buku-buku hasil tulisan sejarawan, ensiklopedia, majalah dan risalah