Reka bentuk makanan

5.1 Reka bentuk makanan
Definisi

Reka bentuk makanan bermaksud penghasilan makanan secara hiasan atau ukiran.

Jenis reka bentuk makanan
Jenis Contoh
Produk bakeri
Buah-buahan
Sayuran
Konfeksi
Faktor yang mempengaruhi reka bentuk makanan
  • Permintaan 
  • Budaya dan sosial 
  • Tempat dan situasi masyarakat 
  • Trend atau perubahan 
Kepentingan reka bentuk makanan
  • Mengikut trend semasa
  • Memberikan pilihan kepada pengguna
  • Memenuhi kehendak pengguna yang ingin mencuba sesuatu yang baharu 
  • Meningkatkan nilai komersial 
  • Memperkenalkan budaya pelbagai kaum