Reka bentuk produk bertema

2.2 Reka bentuk produk bertema
Jenis garisan dalam lakaran 
Jenis garisan  Contoh
Garisan halus
Garisan tebal
Garisan beralun
Garisan putus-putus
Garisan zig-zag
Garisan berlingkar
Fungsi garisan
 • Menimbulkan rupa
 • Menimbulkan bentuk yang dikehendaki
 • Menghasilkan bayang-bayang pada bentuk 
 • Menghasilkan ton yang terang atau gelap
 • Menghasilkan pelbagai jenis corak
 • Mewujudkan situasi pergerakan bagi orang yang melihatnya
Proses penghasilan produk
 1. Menjanakan idea
 2. Melakarkan reka bentuk produk
 3. Menganalisis dan menilai lakaran dan membuat oenambahbaikan 
 4. Membuat pengiraan kos
 5. Menghasilkan produk mengguanakan teknologi yang dipilih
 6. Membuat pembentangan projek atau produk