Berani Menjaga Nama Baik Keluarga

9.1 Berani menjaga nama baik keluarga
 

1. Definisi: Kesanggupan untuk menghadapi cabaran dengan yakin dan tabah. 

2. Kita harus berani menjaga dan memelihara nama baik keluarga. 

3. Cara menjaga nama baik keluarga:

  • Berpakaian sopan 
  • Berkelakuan baik 
  • Mematuhi peraturan dan undang-undang 
  • Mendengar nasihat

4. Berani menjaga nama baik keluarga:

 
Berani menolak pelawaan
Berani mempertankan kebenaran
Berani menegur kesalahan
Berani mengaku kesalahan
 

5. Kepentingan menjaga nama baik keluarga:

  • Maruah keluarga terpelihara
  • Memelihara kesejahteraan keluarga