Qalqalah

 
7 Qalqalah
 
Pengenalan kepada Qalqalah
  • Qalqalah terbahagi kepada dua iaitu Qalqalah Sughra dan Qalqalah Kubra.
  • Qalqalah mempunyai 5 huruf iaitu ق، ط، ب، ج، د.
 
Qalqalah Sughra
  • Huruf qalqalah sukun terdapat di pertengahan kalimah.
 
Qalqalah Kubra
  • Waqaf pada huruf qalqalah yang tidak bersabdu di akhir kalimah.
 
Imej ini menunjukkan carta yang menerangkan huruf-huruf qalqalah. Di sebelah kiri, terdapat seorang lelaki yang memakai jubah dan serban biru. Di tengah-tengah, terdapat bulatan besar dengan teks ‘HURUF QALQALAH’. Lima garis menghubungkan bulatan ini dengan lima kotak berwarna biru dan hijau yang masing-masing mengandungi satu huruf qalqalah: 1. ق 2. ط 3. ب 4. ج 5. د Logo ‘Pandai’ terletak di sebelah kiri atas bulatan besar.
 

 

 
Qalqalah Sughra Kubra

ق

سُ ٱلتَّقْوَٰى

عَلَقٍ

ط

مَطۡلعَِ

مُّحِيطُۢ

ب

قَبْلَهُم

وَتَبَّ

ج

تَجۡرِى

بَهِيجٍ

د

فَلۡيَدۡعُ

قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ

Cara bacaan Lantunan dan ditekan perlahan Lantunan dan ditekan kuat
 

 

Qalqalah

 
7 Qalqalah
 
Pengenalan kepada Qalqalah
  • Qalqalah terbahagi kepada dua iaitu Qalqalah Sughra dan Qalqalah Kubra.
  • Qalqalah mempunyai 5 huruf iaitu ق، ط، ب، ج، د.
 
Qalqalah Sughra
  • Huruf qalqalah sukun terdapat di pertengahan kalimah.
 
Qalqalah Kubra
  • Waqaf pada huruf qalqalah yang tidak bersabdu di akhir kalimah.
 
Imej ini menunjukkan carta yang menerangkan huruf-huruf qalqalah. Di sebelah kiri, terdapat seorang lelaki yang memakai jubah dan serban biru. Di tengah-tengah, terdapat bulatan besar dengan teks ‘HURUF QALQALAH’. Lima garis menghubungkan bulatan ini dengan lima kotak berwarna biru dan hijau yang masing-masing mengandungi satu huruf qalqalah: 1. ق 2. ط 3. ب 4. ج 5. د Logo ‘Pandai’ terletak di sebelah kiri atas bulatan besar.
 

 

 
Qalqalah Sughra Kubra

ق

سُ ٱلتَّقْوَٰى

عَلَقٍ

ط

مَطۡلعَِ

مُّحِيطُۢ

ب

قَبْلَهُم

وَتَبَّ

ج

تَجۡرِى

بَهِيجٍ

د

فَلۡيَدۡعُ

قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ

Cara bacaan Lantunan dan ditekan perlahan Lantunan dan ditekan kuat