Membaca dan mengamalkan surah At-Takathur dengan betul dan bertajwid dalam kehidupan harian secara beradab dan istiqamah