Ayat Teks Pendek

6.3  Ayat Teks Pendek
 

Ayat teks pendek terdiri daripada banyak rangkai kata.

Ayat teks pendek terdiri daripada teks yang ingin kita tulis.