Adab Mengasihi Rasulullah

5.4  Adab Mengasihi Rasulullah
 
Adab mengasihi Rasulullah SAW.
 
1. Berusaha mengenali peribadi Rasulullah SAW.
 
  • Mempelajari latar belakang hidup Rasulullah SAW semenjak kecil hingga wafat.
 
2. Berusaha mengikuti ajaran dan sunnah Rasulullah SAW.
 
  • Mengamalkan apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sisalam urusan kehidupan.
 
3. Sentiasa mengingati Rasulullah SAW.
 
  • Selalu berselawat kepada Rasulullah SAW.
  • Menjadikan Rasulullas SAW sebagai contoh.
 
Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud "Tidak beriman daripada kamu melainkan aku lebih dikasihi daripada ayahnya, anaknya dan semua manusia".
 
(Riwayat Al-Bukhari dan Muslim)
 
Kepentingan mengamalkan adab-adab mengasihi Rasulullah SAW:
 
  • Lebih mengenali peribadi Rasulullah SAW.
  • Kecintaan dan keimanan saya kepada Rasulullah SAW bertambah.
  • Sentiasa meneladani akhlak baginda SAW didalam kehidupan harian.
  • Mendapat rahmat Allah SWT dan syafaat daripada baginda SAW.
  • Menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang baik.
 
Info: Antara kelebihan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW termasuklah mendapat ganjaran sepuluh kali selawat daripada Allah SWT bagi setiap kali berselawat.
 
Rumusan
 
Kita hendaklah meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah SAW dengan mengenali peribadi baginda yang agung.