Nabi Muhammad SAW Al-Amin

4.2  Nabi Muhammad SAW Al-Amin
   
     
Sifat amanah Nabi Muhammad SAW dapat ditunjukkan melalui:    
     
  1. Saidatina Khadijah telah mengamanahkan Nabi Muhammad SAW untuk menguruskan perniagaan di Sham.
  2. Sifat amanah Nabi Muhammad SAW itu mendorong kejayaan baginda dalam perniagaan.
  3. Bahkan, baginda mendapat keuntungan yang besar. Saidatina Khadijah tertarik dengan sifat amanah baginda sehingga memilih untuk menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suaminya.
  4. Keunggulan sifat amanah Nabi Muhammad SAW itu mendorong masyarakat Arab memberikan gelaran Al-Amin yang bermaksud sangat dipercayai.
   
     
Analisis daripada kisah sifat amanah Nabi Muhammad SAW:    
     
  1. Dapat menambat hati Saidatina Khadijah seorang wanita bangsawan dan hartawan Arab.
  2. Dipercayai oleh kaun Quraisy walaupun mereka memusuhi baginda.
  3. Kejayaan Nabi Muhammad SAW didalam perniagaan sehingga mendapat keuntungan atas sifat amanah beliau.
   
     
Meneladani sifat amanah Nabi Muhammad SAW.    
     
Nabi Muhammad Saya
Nabi Muhammad SAW sentiasa bercakap benar. Saya wajib bercakap benar bila-bila masa.
Sebagai ketua negara, Nabi Muhammad SAW menjalankan tanggungjawab dengan sempurna. Saya wajib melaksanakan tugasan dengan sebaik-baiknya.
Merosakkan tanaman dan pohon-pohon dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Saya wajib menjaga kebersihan  dan keindahan alam sekitar. 
     
Rumusan
 
Amanah sangat penting diamalkan oleh  setiap Muslim. Nabi Muhammad SAW adalah contoh yang terbaik bagi semua manusia,