Membaca dan Menulis Perkataan Dua Suku Kata Tertutup     

7.5
Membaca dan Menulis Perkataan Dua Suku Kata Tertutup                                 
 
  •  Dua suku kata tertutup digabungkan menjadi satu perkataan.
 
Rumi Jawi
Kandang

كندغ

Bintang

بنتغ

Pantas

فنتس

Sambar

سمبر

Sandar

سندر

Bongkok

بوغكوق