Mengenal, Menyebut dan Menulis Huruf Huruf Jawi Tunggal       

 
7.1  Mengenal, Menyebut dan Menulis Huruf Huruf Jawi Tunggal                                                     
 
  • Setiap huruf Jawi mempunyai ton yang berbeza. 
 
 Bilangan Huruf Jawi dan Cara Sebutan
 چ
Cha
ج
Jim
ث
Sa
ت
Ta
ب
Ba
ا
Alif
ز
Zai
ر
Ro
ذ
Zhai
د
Dhal
خ
Kho
ح
Ha
  ظ
Zho
ط
Tho
ض
Dhod
ص
Sod
ش
Syin
س
Sin
  ق
Qaf
ڤ
Pa
ف
Fa
ڠ
Nga
غ
Ghain
ع
Ain
و
Wau
ن
Nun
م
Mim
ل
Lam
ڭ
Ga

ك
Kaf

ڽ 
Nya
ي
Ya
ء
Hamzah
لا
Lam -Alif
ه
Ha
ۏ
Va