10-04: Komitmen Malaysia dalam Mengekalkan Kelestarian Global

 
10.4 Usaha Mengekalkan Kelestarian Global
 
Mengekalkan Kelestarian Global
 • Usaha untuk mengekalkan serta memelihara keaslian alam sekitar bagi membolehkannya diwarisi oleh generasi akan datang.
 
Imej ini menunjukkan tiga komitmen Malaysia dalam mengekalkan kelestarian global. Terdapat tiga kotak merah dengan teks putih di dalamnya. Kotak pertama di sebelah kiri menyatakan
 
Mengisytiharkan Deklarasi Langkawi
 • Anugerah Langkawi diberikan menunjukkan komitmen dan sumbangan besar dalam bidang alam sekitar
 • Malaysia melaksanakan Dasar Alam Sekitar Negara 2002 - jadi asas pembangunan negara
 • 2006, negeri Kedah mengisytiharkan Langkawi sebagai geopark bagi memastikan kelestariannya terjamin
 • Melancarkan Dasar Teknologi Hijau Negara (2009)
 • Untuk menggalakkan penggunaan produk teknologi hijau bagi mengawal perubahan iklim
 
Menyertai Sidang Kemuncak Bumi
 • Sidang Kemuncak Bumi mengeluarkan deklarasi Agenda 21
 • Agenda 21 merupakan dokumen umum bagi pengurusan aktiviti manusia dalam negara
 • Malaysia terlibat dalam Protokol Kyoto 1997 dan persidangan alam sekitar di Bali pada 2007
 • Hasrat Malaysia untuk menerapkan dan mengguna pakai segala saranan agenda dalam program pembangunan
 
Antartika sebagai Warisan Sejagat
 • Pandangan Malaysia diutarakan melalui NAM
 • Dalam Sidang Kemuncak NAM, Malaysia mendesak PBB mengambil langkah pertama menjadikan Antartika sebagai warisan manusia sejagat
 • Malaysia cadang PBB mentadbir Antartika agar segala bentuk hasil di benua tersebut dikongsi oleh semua negara
 • Mengambil inisiatif membentuk pasukan penyelidikan dalam pelbagai bidang ke Antartika
 • Melakukan penyelidikan di Antartika sejak 1999
 • Mewujudkan Pusat Penyelidikan Antartika Kebangsaan
 • YPASM terlibat dalam penyelidikan saintifik
 
Dasar Luar Malaysia
 • Dasar luar Malaysia bukan sekadar melibatkan hubungan diplomatik serta hal berkaitan dengan politik dan pertahanan semata-mata.
 • Hubungan ini turut mencakupi subjek yang luas termasuklah penjagaan alam sekitar.
 
Negara Yang Mengadakan Pakatan Untuk Meneroka Antartika Pada Tahun 1959
 • Amerika Syarikat
 • Australia
 • Rusia
 • Jepun
 • United Kingdom
 • Norway
 • New Zealand
 • China
 • Belgium
 • Perancis
 • Afrika Selatan
 • Argentina
 

 

10-04: Komitmen Malaysia dalam Mengekalkan Kelestarian Global

 
10.4 Usaha Mengekalkan Kelestarian Global
 
Mengekalkan Kelestarian Global
 • Usaha untuk mengekalkan serta memelihara keaslian alam sekitar bagi membolehkannya diwarisi oleh generasi akan datang.
 
Imej ini menunjukkan tiga komitmen Malaysia dalam mengekalkan kelestarian global. Terdapat tiga kotak merah dengan teks putih di dalamnya. Kotak pertama di sebelah kiri menyatakan
 
Mengisytiharkan Deklarasi Langkawi
 • Anugerah Langkawi diberikan menunjukkan komitmen dan sumbangan besar dalam bidang alam sekitar
 • Malaysia melaksanakan Dasar Alam Sekitar Negara 2002 - jadi asas pembangunan negara
 • 2006, negeri Kedah mengisytiharkan Langkawi sebagai geopark bagi memastikan kelestariannya terjamin
 • Melancarkan Dasar Teknologi Hijau Negara (2009)
 • Untuk menggalakkan penggunaan produk teknologi hijau bagi mengawal perubahan iklim
 
Menyertai Sidang Kemuncak Bumi
 • Sidang Kemuncak Bumi mengeluarkan deklarasi Agenda 21
 • Agenda 21 merupakan dokumen umum bagi pengurusan aktiviti manusia dalam negara
 • Malaysia terlibat dalam Protokol Kyoto 1997 dan persidangan alam sekitar di Bali pada 2007
 • Hasrat Malaysia untuk menerapkan dan mengguna pakai segala saranan agenda dalam program pembangunan
 
Antartika sebagai Warisan Sejagat
 • Pandangan Malaysia diutarakan melalui NAM
 • Dalam Sidang Kemuncak NAM, Malaysia mendesak PBB mengambil langkah pertama menjadikan Antartika sebagai warisan manusia sejagat
 • Malaysia cadang PBB mentadbir Antartika agar segala bentuk hasil di benua tersebut dikongsi oleh semua negara
 • Mengambil inisiatif membentuk pasukan penyelidikan dalam pelbagai bidang ke Antartika
 • Melakukan penyelidikan di Antartika sejak 1999
 • Mewujudkan Pusat Penyelidikan Antartika Kebangsaan
 • YPASM terlibat dalam penyelidikan saintifik
 
Dasar Luar Malaysia
 • Dasar luar Malaysia bukan sekadar melibatkan hubungan diplomatik serta hal berkaitan dengan politik dan pertahanan semata-mata.
 • Hubungan ini turut mencakupi subjek yang luas termasuklah penjagaan alam sekitar.
 
Negara Yang Mengadakan Pakatan Untuk Meneroka Antartika Pada Tahun 1959
 • Amerika Syarikat
 • Australia
 • Rusia
 • Jepun
 • United Kingdom
 • Norway
 • New Zealand
 • China
 • Belgium
 • Perancis
 • Afrika Selatan
 • Argentina