10-01: Malaysia dalam Isu Global Kontemporari

 
10.1 Malaysia dalam Isu Global Kontemporari
 
Imej ini menunjukkan tajuk ‘Malaysia dalam Isu Global Kontemporari’ di bahagian atas dalam kotak berwarna merah. Di bawah tajuk ini, terdapat lima kotak berbingkai merah yang mengandungi teks. Kotak-kotak tersebut mengandungi isu-isu seperti ‘Penyalahgunaan Dadah,’ ‘Pemerdagangan Orang,’ ‘Kempen Antiminyak Sawit,’ ‘Pertindihan Sempadan,’ dan ‘Penyakit Berjangkit.
 
Penyalahgunaan Dadah
 • Menyuarakan kebahayaaan penyalahgunaan dadah dalam forum antarabangsa (Persidangan Penguatkuasaan Dadah
  Antarabangsa)
 • Mendapat kerjasama dari Polis Antarabangsa (International Criminal Police Organization) - INTERPOL
 • Menyuara dalam forum PBB Tun Dr. Mahathir menjadi Ketua Jawatankuasa Antidadah Antarabangsa 1988
 
Pertindihan Sempadan
 • Tuntutan Pulau Batu Putih melibatkan Malaysia dan Singapura 
 • Pulau Sipadan dan Ligatan antara Malaysia dan Indonesia
 • berjaya diselesaikan oleh Mahkamah Antarabangsa
 • Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi hak Malaysia
 • Isu tuntutan Kepulauan Spratly melibatkan China, Vietnam, Brunei dan Filipina masih tak diselesaikan
 • Malaysia tuntut apabila Kepulauan Spratly masuk dalam wilayah Malaysia
 • Ini membangkitkan isu Spratly dalam Forum ASEAN - China pada 1995
 
Kepulauan Spratly
 • Terletak di Laut China Selatan
 • Seluas 500 batu persegi
 • Kira-kira 100 batu nautika dari pantai Borneo
 • Sebuah kepulauan batu karang yang mempunyai lebih 100 buah pulau kecil berbentuk batuan dan batu karang dengan sembilan daripadanya bersaiz besar
 • Turut dikenali sebagai Terra Nullius (tidak mempunyai pemilik)
 
Kempen Antiminyak Sawit
 • Minyak sawit jadi pesaing minyak kacang soya hingga kempen antiminyak sawit dijalankan oleh pengelar minyak kacang soya ASA
 • Bagi NGO Pencinta Alam, kelapa sawit jadi punca kemusnahan habitat haiwan liar dan pencemaran alam sekitar
 • Malaysia mengadakan kempen melalui RSPO dan dapatkan skim pensijilan MSPO pada 2019
 • Ini bertujuan menghasilkan pengeluaran minyak sawit secara mampan dan pelaksanaan amalan baik GAP
 
Pemerdagangan Orang
 • Malaysia menarik kehadiran warga asing
 • Mereka masuk melalui sindiket pemerdagangan orang
 • Malaysia jadi lokasi sebagai transit bagi pemerdagangan orang ke negara lain
 • Malaysia menguatkuasakan undang-undang dan memberikan bantuan kepada mangsa pemerdagngan orang
 • Malaysia menubuhkan Council For Anti - Trafficking in Persons and Anti - Smuggling of Migrants MAPO
 • Menguatkuasakan ATIPSOM
 • Wujudkan Pelan Tindakan Kebangsaan Antipemerdagangan Orang
 
Definisi Pemerdagangan Orang
 • Perbuatan yang melibatkan pemerolehan atau pengekalan tenaga kerja atau perkhidmatan seseorang melalui paksaan seperti merekrut, mengangkut, memindahkan, melindungi, menyediakan atau menerima seseorang (Seksyen  2 Akta Antipemerdagangan Orang dan Antipenyeludupan Migran, 2007)
 
Penyakit Berjangkit
 • Memberi rawatan kepada mangsa
 • Pemeriksaan kesihatan berlaku secara berterusan
 • Pelaksanaan National Strategic Plan for Ending AIDS - NSPEA (Pelan Strategik Kebangsaan Mengakhiri AIDS)
 

 

10-01: Malaysia dalam Isu Global Kontemporari

 
10.1 Malaysia dalam Isu Global Kontemporari
 
Imej ini menunjukkan tajuk ‘Malaysia dalam Isu Global Kontemporari’ di bahagian atas dalam kotak berwarna merah. Di bawah tajuk ini, terdapat lima kotak berbingkai merah yang mengandungi teks. Kotak-kotak tersebut mengandungi isu-isu seperti ‘Penyalahgunaan Dadah,’ ‘Pemerdagangan Orang,’ ‘Kempen Antiminyak Sawit,’ ‘Pertindihan Sempadan,’ dan ‘Penyakit Berjangkit.
 
Penyalahgunaan Dadah
 • Menyuarakan kebahayaaan penyalahgunaan dadah dalam forum antarabangsa (Persidangan Penguatkuasaan Dadah
  Antarabangsa)
 • Mendapat kerjasama dari Polis Antarabangsa (International Criminal Police Organization) - INTERPOL
 • Menyuara dalam forum PBB Tun Dr. Mahathir menjadi Ketua Jawatankuasa Antidadah Antarabangsa 1988
 
Pertindihan Sempadan
 • Tuntutan Pulau Batu Putih melibatkan Malaysia dan Singapura 
 • Pulau Sipadan dan Ligatan antara Malaysia dan Indonesia
 • berjaya diselesaikan oleh Mahkamah Antarabangsa
 • Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi hak Malaysia
 • Isu tuntutan Kepulauan Spratly melibatkan China, Vietnam, Brunei dan Filipina masih tak diselesaikan
 • Malaysia tuntut apabila Kepulauan Spratly masuk dalam wilayah Malaysia
 • Ini membangkitkan isu Spratly dalam Forum ASEAN - China pada 1995
 
Kepulauan Spratly
 • Terletak di Laut China Selatan
 • Seluas 500 batu persegi
 • Kira-kira 100 batu nautika dari pantai Borneo
 • Sebuah kepulauan batu karang yang mempunyai lebih 100 buah pulau kecil berbentuk batuan dan batu karang dengan sembilan daripadanya bersaiz besar
 • Turut dikenali sebagai Terra Nullius (tidak mempunyai pemilik)
 
Kempen Antiminyak Sawit
 • Minyak sawit jadi pesaing minyak kacang soya hingga kempen antiminyak sawit dijalankan oleh pengelar minyak kacang soya ASA
 • Bagi NGO Pencinta Alam, kelapa sawit jadi punca kemusnahan habitat haiwan liar dan pencemaran alam sekitar
 • Malaysia mengadakan kempen melalui RSPO dan dapatkan skim pensijilan MSPO pada 2019
 • Ini bertujuan menghasilkan pengeluaran minyak sawit secara mampan dan pelaksanaan amalan baik GAP
 
Pemerdagangan Orang
 • Malaysia menarik kehadiran warga asing
 • Mereka masuk melalui sindiket pemerdagangan orang
 • Malaysia jadi lokasi sebagai transit bagi pemerdagangan orang ke negara lain
 • Malaysia menguatkuasakan undang-undang dan memberikan bantuan kepada mangsa pemerdagngan orang
 • Malaysia menubuhkan Council For Anti - Trafficking in Persons and Anti - Smuggling of Migrants MAPO
 • Menguatkuasakan ATIPSOM
 • Wujudkan Pelan Tindakan Kebangsaan Antipemerdagangan Orang
 
Definisi Pemerdagangan Orang
 • Perbuatan yang melibatkan pemerolehan atau pengekalan tenaga kerja atau perkhidmatan seseorang melalui paksaan seperti merekrut, mengangkut, memindahkan, melindungi, menyediakan atau menerima seseorang (Seksyen  2 Akta Antipemerdagangan Orang dan Antipenyeludupan Migran, 2007)
 
Penyakit Berjangkit
 • Memberi rawatan kepada mangsa
 • Pemeriksaan kesihatan berlaku secara berterusan
 • Pelaksanaan National Strategic Plan for Ending AIDS - NSPEA (Pelan Strategik Kebangsaan Mengakhiri AIDS)