Pentadbiran Negeri-negeri Melayu Bersekutu

   
3.4 Pentadbiran Negeri-negeri Melayu Bersekutu
 
  • NNMB diketuai oleh Residen Jeneral
  • Bertanggungjawab pada Majlis Mesyuarat Negeri dan Pesuruhjaya Tinggi NNMB (juga merupakan Gabenor Negeri-negeri Selat)
 
Majlis Mesyuarat Negeri

 

  • Ditubuhkan selepas British berjaya campur tangan dalam pentadbiran negeri Melayu
  • Majlis ini dipengerusikan oleh Raja Melayu dan berperanan menggubal undang-undang serta membantu pentadbiran negeri.
 
 
Majlis Mesyuarat Persekutuan

 

  • Tahun 1909: Perjanjian antara British dan Raja-raja Melayu bagi menubuhkan Majlis Mesyuarat Persekutuan
  • Tujuan Majlis ialah meluluskan undang-undang di NNMB
 
 
Pembentukan Durbar
 
Bagi mendapatkan sokongan Raja-raja Melayu terhadap Negeri-negeri Melayu Bersekutu.
 
 

Ahli-ahli Durbar

  • Pesuruhjaya Tinggi British
  • Raja-raja Melayu
  • Residen Jeneral
  • Residen British