Perluasan Kuasa British di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang

   
3.2 Perluasan Kuasa British di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang
 
Strategi British Meluaskan Kuasa di Negeri-negeri Melayu
 
 
Strategi Manipulasi

 

Manipulasi British di Perak

 
 

Manipulasi British di Selangor

 
 
 

Manipulasi British di Sungai Ujong, Negeri Sembilan

 
 
Desakan dan Paksaan kepada Raja-raja Melayu Menerima Perlindungan British
 

Desakan British di Selangor

 
 

Desakan dan Paksaan British di Pahang

 
 
Strategi Menandatangani Perjanjian dengan Pemerintah Tempatan
 
Perjanjian Pangkor 1874
 
 • Andrew Clark Gabenor Negeri Selat bertindak memanggil ketua kumpulah Ghee Hin dan Hai San untuk menamatkan perselisihan faham antara mereka
 • Pembesar Melayu dipanggil untuk berunding di Pulau Pangkor bagi menamatkan perselisihan di Perak
 

  Syarat:

 • Raja Abdullah diiktiraf sebagai Sultan Perak
 • Raja Ismail dibenarkan memakai gelaran Sultan Muda dan diberikan sebuah jajahan kecil untuk ditadbir
 • Sultan menerima seorang Residen British. Nasihatnya mesti diminta dan dipatuhi dalam semua urusan pentadbiran kecuali berkaitan agama Islam dan adat Melayu
 • Ngah Ibrahim diakui sebagai Orang Kaya Menteri Larut dan menerima seorang Penolong Residen
 • British berkuasa penuh ke atas pungutan cukai di Perak
 
 
Perjanjian British-Sungai Ujong 1874
 
 • Dato Kelana diiktiraf sebagai pemerintah Sungai Ujong
 • British mempunyai kuasa penuh memungut cukai di Sungai Linggi
 
 
Perjanjian British-Selangor 1875
 
 • British membantu Sultan memerintah negeri
 • British menghantar J.G. Davidson menetap di KLang dan Frank Swettenham menetap di Langat untuk membantu pentadbiran Selangor
 
 
Perjanjian British-Pahang 1887
 
 • British menempatkan seorang wakil yang mempunyai kuasa seperti pegawai konsul di Pahang
 • British betanggungjawab menjaga keamanan Pahang
 • Pahang tidak membenarkan membuat perjanjian dengan kerajaan asing tanpa kebenaran British
 
 
Perjanjian British-Negeri Sembilan 1895
 
 • Yam Tuan Besar Sri Menanti bersama dengan Undang Johol, Sungai Ujong, Jelebu, Rembau dan Tampin dengan ini secara berasingan meletakkan diri mereka dan Luak mereka di bawah naungan Kerajaan British
 
 
Sistem Residen
 

Peranan

 • Menasihati Raja-raja Melayu dalam semua hal ehwal pentadbiran kecuali berkaitan agama Islam dan adat Melayu
 • Semua nasihat hendaklah diikuti dan dipatuhi