Faktor Kedatangan Kuasa Barat ke Negara Kita

 
1.2  Faktor Kedatangan Kuasa Barat ke Negara Kita
 
 

Abad ke-16

 • Orang Sepanyol menjadi saingan utama sebagai kuasa penjajah
 • Mereka juga menjadi kuasa ulung di Eropah kerana memiliki kekayaan hasil daripada beberapa buah koloninya
 • Zaman kegemilangan Portugis dan Sepanyol

Abad ke-17

 • Kebangkitan kuasa-kuasa Barat sebagai kuasa penjajah untuk merebut kekayaan dan tanah jajahan di seberang laut
 • Alam Melayu menjadi sasaran utama kedatangan orang Eropah demi mencari sumber rempah-ratus dan menguasainya
 
Kedatangan Kuasa Barat pada Abad ke-16
 
 
Kedatangan Kuasa Barat pada Abad Ke-17 dan Abad Ke-18

 

Revolusi Perindustrian

 • Berlaku di Britain pada abad ke-17 manakala di negara Eropah lain pada abad ke-18
 • Selepas berlakunya revolusi perindustrian, dasar kuasa Barat berubah corak
 • Mereka perlu mencari pusat perdagangan dan menguasai tanah jajahan yang dapat membekalkan bahan-bahan mentah bagi keperluan kilang perusahaan mereka secara berterusan
 • Perindustrian ini membolehkan barangan dikeluarkan secara besar-besaran
 • Maka, kawasan pasaran yang lebih luas perlu dicari untuk memasarkan barang tersebut supaya keuntungan dapat dimaksimumkan
 
Kedatangan Kuasa Barat pada Abad Ke-19 dan Ke-20
 
 

 

Faktor Kedatangan Kuasa Barat ke Negara Kita

 
1.2  Faktor Kedatangan Kuasa Barat ke Negara Kita
 
 

Abad ke-16

 • Orang Sepanyol menjadi saingan utama sebagai kuasa penjajah
 • Mereka juga menjadi kuasa ulung di Eropah kerana memiliki kekayaan hasil daripada beberapa buah koloninya
 • Zaman kegemilangan Portugis dan Sepanyol

Abad ke-17

 • Kebangkitan kuasa-kuasa Barat sebagai kuasa penjajah untuk merebut kekayaan dan tanah jajahan di seberang laut
 • Alam Melayu menjadi sasaran utama kedatangan orang Eropah demi mencari sumber rempah-ratus dan menguasainya
 
Kedatangan Kuasa Barat pada Abad ke-16
 
 
Kedatangan Kuasa Barat pada Abad Ke-17 dan Abad Ke-18

 

Revolusi Perindustrian

 • Berlaku di Britain pada abad ke-17 manakala di negara Eropah lain pada abad ke-18
 • Selepas berlakunya revolusi perindustrian, dasar kuasa Barat berubah corak
 • Mereka perlu mencari pusat perdagangan dan menguasai tanah jajahan yang dapat membekalkan bahan-bahan mentah bagi keperluan kilang perusahaan mereka secara berterusan
 • Perindustrian ini membolehkan barangan dikeluarkan secara besar-besaran
 • Maka, kawasan pasaran yang lebih luas perlu dicari untuk memasarkan barang tersebut supaya keuntungan dapat dimaksimumkan
 
Kedatangan Kuasa Barat pada Abad Ke-19 dan Ke-20