Hijrah Detik Bersejarah

 

5.2

Hijrah Detik Bersejarah

 

Maksud Hijrah

Bahasa Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain.
Istilah Perpindahan Rasulullah SAW dan umat Islam dari Mekah ke Madinah (Yathrib). Peristiwa Hijrah ini berlaku pada tahun ketiga belas kerasulan.
 

Faktor yang mendorong berlakunya Hijrah:

 • Allah SWT mengisyaratkan Rasulullah SAW supaya berhijrah sebagaimana dalam firman Allah dalam Surah Al-Anfal ayat 30.
 • Untuk memelihara akidah. Umat Islam mengorbankan tanah air dan harta mereka demi menyelamatkan akidah tauhid yang lebih berharga.
 • Pelawaan penduduk Madinah. Sekumpulan penduduk Madinah telah mempelawa Rasulullah SAW untuk menjadi pemimpin mereka di Madinah. Rasulullah SAW mengadakan Baiah Aqabah Pertama  dan Baiah Aqabah Kedua dengan sekumoulan penduduk di Madinah. Baginda telah menghantar Musaab bin Umair untuk berdakwah dan mengajar Al-Quran kepada penduduk Madinah. 
 • Penentangan Musyrikin Quraisy semakin kuat. Musyrikin Quraisy Mekah melakukan pelbagai bentuk penentangan termasuklah penyeksaan terhadap umat Islam. Tekanan ke atas Rasullah SAW pula semakin hebat, terutamanya selepas kematian bapa saudara baginda iatu Abu Talib. Kemuncak kepada penentangan mereka ialah mereka berpakat untuk membunuh Rasulullah SAW.
 

Isi kandungan Baiah Aqabah Pertama:

 • Tidak menyekutukan Allah SWT
 • Tidak mencuri
 • Tidak berzina
 • Tidak membunuh anak
 • Tidak mengada-adakan dusta
 • Tidak menderhakai perkara yang baik
 

Isi kandungan Baiah Aqabah Kedua:

 • Melindungi dan mempertahankan Rasullah SAW seperti melindungi keluarga sendiri.
 

Kesan daripada peristiwa Hijrah Rasulullah SAW ke Madinah

Agama Ajaran Islam semakin tersebar kerana dakwah dapat dilaksanakan secara lebih terbuka.
Sosial Kehidupan masyarakat Madinah berubah kepada sistem hidup yang lebih baik dari segi akidah, syariat dan akhlak.
Politik Tertegak negara Islam pertma yang berdaulat di bawah pimpinan Rasulullah SAW.
Ekonomi Kedudukan ekonomi umat Islam semakin kukuh melalui sistem ekonomi Islam yang dilaksankannya.
 

Iktibar daripada peristiwa Hijrah Rasulullah SAW ke Madinah:

Umat Islam perlu:

 • Bijak membuat perancangan dan menyusun strategi sebelum melakukan sesuatu tindakan.
 • Sentiasa bersikap optimis, yakin bahawa kejayaan pasti bersama-sama dengan orang yang benar.
 • Mencariteman yang soleh, baik budi pekerti dan akhlak membantu.
 • Sabar dan tabah menghadapi halangan dan cabaran.
 • Sentiasa bertawakal dan memohon pertolongan Allah SWT serta mematuhi segala perintah-Nya.
 • Sentiasa mengutamakan dan memelihara kesucian akidah dan keselamatan nyawa.