Mudahnya Tajwid

 

 
 
 

1.4

Mudahnya Tajwid

 

Maksud Nun Sakinah dan Tanwin

Nun sakinah

huruf  nun (ن) yang tidak berbaris atau juga dikenali sebagai nun mati

Tanwin

baris  dua, iatu baris dua di atas, di bawah, atau di hadapan

 

Hukum Nun Sakinah dan Tanwin bertemu huruf hijaiyah:

  • Izhar halqi
  • Idgham maal ghunnah
  • Idgham bila ghunnah
  • Iqlab
  • Ikhfa hakiki
 

Apabila nun sakinah dan tanwin bertemu dengan satu huruf hijaiyah:

Huruf 

ء ه ع ح غ خ

ي و م ن

ل ر

Hukum

Izhar halqi

Idgham maal ghunnah

Idgham bila ghunnah

Cara bacaan Bunyi nun jelas dan nyata Menggabungkan bunyi nun dengan huruf selepasnya serta dengung  Menggabungkan bunyi nun dengan huruf selepasnya tanpa dengung 
 

Apabila nun sakinah dan tanwin bertemu dengan satu huruf hijaiyah:

Huruf

ب

ت ث ج د ذ ز س ش ص ض ط ظ ف ق ك

Hukum Iqlab Ikhfa hakiki
Cara Bacaan Menukarkan bunyi nun kepada mim serta dengung Bunyi nun dibaca secara samar antara izhar dengan idgham serta dengung
 

Maksud Mim Sakinah

Mim sakinah atau mim mati ialah huruf mim yang tidak berbaris sama ada berbaris atas, bawah atau hadapan.

 

Hukum Mim Sakinah bertemu huruf hijaiyah:

  • Idgham mislain
  • Ikh syafawi
  • Izhar syafawi
 

Apabila mim sakinah bertemu dengan satu huruf hijaiyah:

Huruf

م

ب

ء ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل ن و ه ي

Hukum Idgham mislain Ikhfa syafawi Izhar syafawi
Cara bacaan

Memasukkan bunyi mim ke dalam mim yang bebaris serta dengung

Menyembunyikan bunyi mim serta dengung

Bunyi mim disebut dengan jelas tanpa dengung