23: Hargailah Harta Benda Awam

 
23 Hargailah Harta Benda Awam
 
Contoh Harta Benda Awam
 • Tong sampah.
 • Stesen bas.
 • Papan tanda.
 • Taman permainan.
 • Telefon awam.
 
Adab Terhadap Harta Benda Awam
 • Menggunakan harta awam dengan cermat.
 • Mematuhi peraturan yang ditetapkan.
 • Bertimbang rasa terhadap pengguna lain.
 • Bertanggungjawab sekiranya berlaku kerosakkan.
 • Tidak membazir.
 
Cara Menangani Perbuatan Merosakkan Harta Benda Awam
 • Memberikan pendidikan agama yang sempurna.
 • Menunjukkan contoh teladan yang baik.
 • Memberikan nasihat dan teguran.
 • Mengadakan kempen yang bersesuaian.
 • Melakukan pengawasan terhadap harta benda awam.
 • Bersikap perihatin terhadap anggota masyarakat.
 

 

 
Imej ini menunjukkan diagram alir dengan tajuk ‘Akibat Tidak Mengamalkan Adab Terhadap Harta Benda’. Diagram ini menggambarkan lima akibat negatif, yang disusun dalam bentuk bulatan mengelilingi ikon mentol lampu di tengah. Akibat-akibat tersebut adalah: 1. Berlaku pembaziran. 2. Menyusahkan orang lain. 3. Banyak kemudahan awam rosak dan musnah. 4. Masyarakat berpecah belah. 5. Ekonomi negara terjejas. Logo ‘Pandai’ terletak di sudut kanan bawah imej.
 
Kepentingan Mengamalkan Adab Terhadap Harta Benda Awam
Individu
 • Melatih diri supaya lebih berdisiplin.
 • Memberikan kemudahan dan keselesaan kepada pengguna lain.
Masyarakat
 • Mewujudkan suasana harmoni.
 • Masyarakat dapat memanfaatkan penggunaan harta benda awam dalam tempoh yang lama.
Negara
 • Menaikkan imej negara.
 • Menjimatkan kos penyelenggaraan.
 
Rumusan

Kita perlu sentiasa mengamalkan adab ketika menggunakan harta benda awam supaya dapat dimanfaatkan bersama.

 

 

 

23: Hargailah Harta Benda Awam

 
23 Hargailah Harta Benda Awam
 
Contoh Harta Benda Awam
 • Tong sampah.
 • Stesen bas.
 • Papan tanda.
 • Taman permainan.
 • Telefon awam.
 
Adab Terhadap Harta Benda Awam
 • Menggunakan harta awam dengan cermat.
 • Mematuhi peraturan yang ditetapkan.
 • Bertimbang rasa terhadap pengguna lain.
 • Bertanggungjawab sekiranya berlaku kerosakkan.
 • Tidak membazir.
 
Cara Menangani Perbuatan Merosakkan Harta Benda Awam
 • Memberikan pendidikan agama yang sempurna.
 • Menunjukkan contoh teladan yang baik.
 • Memberikan nasihat dan teguran.
 • Mengadakan kempen yang bersesuaian.
 • Melakukan pengawasan terhadap harta benda awam.
 • Bersikap perihatin terhadap anggota masyarakat.
 

 

 
Imej ini menunjukkan diagram alir dengan tajuk ‘Akibat Tidak Mengamalkan Adab Terhadap Harta Benda’. Diagram ini menggambarkan lima akibat negatif, yang disusun dalam bentuk bulatan mengelilingi ikon mentol lampu di tengah. Akibat-akibat tersebut adalah: 1. Berlaku pembaziran. 2. Menyusahkan orang lain. 3. Banyak kemudahan awam rosak dan musnah. 4. Masyarakat berpecah belah. 5. Ekonomi negara terjejas. Logo ‘Pandai’ terletak di sudut kanan bawah imej.
 
Kepentingan Mengamalkan Adab Terhadap Harta Benda Awam
Individu
 • Melatih diri supaya lebih berdisiplin.
 • Memberikan kemudahan dan keselesaan kepada pengguna lain.
Masyarakat
 • Mewujudkan suasana harmoni.
 • Masyarakat dapat memanfaatkan penggunaan harta benda awam dalam tempoh yang lama.
Negara
 • Menaikkan imej negara.
 • Menjimatkan kos penyelenggaraan.
 
Rumusan

Kita perlu sentiasa mengamalkan adab ketika menggunakan harta benda awam supaya dapat dimanfaatkan bersama.