13: Riddah

 
13   Riddah
 
Maksud Riddah
 Berpaling atau Keluar dari agama Islam
Orang yang keluar dari agama Islam dihukum murtad
 
Bagaimana Riddah boleh berlaku
 
Iktikad( niat )     : Berniat hendak meninggalkan Islam.
 
Perkataan
 • Isytiharkan diri keluar daripada agama Islam
 • Mengatakan hukum Islam itu lapuk.
 
Perbuatan
 • Menganut agama selain daripada agama Islam.
 • Sujud kepada makhluk
 

 

 
Imej ini menunjukkan carta yang menerangkan faktor-faktor berlakunya murtad. Di tengah-tengah carta terdapat bulatan besar berwarna biru gelap dengan teks ‘Faktor Berlaku kepada Murtad’. Carta ini mempunyai empat faktor yang dihubungkan dengan garis putus-putus kepada bulatan tengah. Faktor-faktor tersebut adalah: 1. Pegangan agama yang lemah (bulatan hijau di kiri atas). 2. Tiada bimbingan selepas memeluk Islam (bulatan hijau di kanan atas). 3. Terpengaruh dengan agama bukan Islam (bulatan hijau di kanan bawah). 4. Jahil tentang akidah & hukum Islam (bulatan hijau di kiri bawah).
 
Kesan Seseorang Menjadi Murtad
 
 • Haram menerima harta pusaka daripada waris
 • Hartanya haram dipusakai oleh ahlinya yang Islam
 • Haram dikebumikan di perkuburan Islam.
 • Menjadi penghuni neraka selama-lamanya.
 • Tidak boleh jadi wali/ wakil akad nikah.
 

 

 
Cara Menangani Golongan Murtad
 
 • Beri nasihat agar bertaubat dan kembali kepada agama Islam
 • Beri bantuan dan perlindungan kepada golongan muallaf (yang baru memeluk Islam)
 • Menjelaskan keburukan dan kesan sampingan jika memilih jalan murtad
 
Hikmah Hukuman Bunuh kepada Golongan Riddah
 
 • Memberi amaran bahawa sebagai seorang Islam, haram hukumnya melakukan riddah(muurtad)
 • Menjaga imej agama Islam dari difitnah dan dipersendakan oleh golongan riddah
 • Mengukuhkan masyarakat Islam untuk tidak terpengaruh dengan murtad