Penghasilan Produk

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan produk yang hendak dibina berdasarkan situasi.
  2. Menghuraikan gabungan asas teknologi yang sesuai digunakan dengan reka bentuk produk yang akan dibina.
  3. Melakar reka bentuk produk yang hendak dibina.
  4. Menilai dan membuat penambahbaikan pada lakaran yang dipilih.
  5. Menyediakan senarai peralatan, bahan, anggaran kos dan jadual kerja.
  6. Membina produk berfungsi berdasarkan lakaran yang dibuat.
  7. Membuat dokumentasi mudah proses penghasilan produk dan pembentangan secara kreatif menggunakan pelbagai media.