Reka Bentuk dan Teknologi

Bab 3 : Pembangunan Produk

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Reka Bentuk dan Teknologi
Dalam bab ini, kita akan belajar tentang pembangunan produk. Pertama, kita perlu menyatakan produk yang hendak dibina berdasarkan situasi yang diberikan. Kita juga perlu menghuraikan gabungan asas teknologi yang sesuai digunakan dengan reka bentuk produk yang akan dibina. Dengan memahami bab ini, kita akan dapat mempelajari langkah-langkah yang diperlukan untuk menghasilkan produk yang berkualiti.
Topik dalam bab ini