Pengenalan Asas Sistem Robotik

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan elemen sistem robotik.
  2. Menghuraikan elemen sistem robotik yang terdapat pada robot.
  3. Menjelaskan pemasangan perkakasan pada reka bentuk sebuah robot.
  4. Melakar reka bentuk produk yang mempunyai elemen sistem robotik.
  5. Menilai lakaran yang dipilih untuk membuat penambahbaikan.
  6. Menghasilkan carta alir sebuah robot yang akan dibina
  7. Menghasilkan atur cara yang dikehendaki berpandukan carta alir yang dibuat.
  8. Membina reka bentuk produk dan penyambungan perkakasan berdasarkan lakaran yang dibuat menggunakan peralatan yang sesuai
  9. Memindahkan atur cara yang telah dihasilkan pada perkakasan dan menguji kefungsiannya.
  10. Membuat rumusan dan membentangkan produk yang telah dibina.
Latihan untuk topik ini