Reka Bentuk dan Teknologi

Bab 2 : Reka Bentuk Pengaturcaraan

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Reka Bentuk dan Teknologi
Dalam bab ini, kita akan mempelajari tentang reka bentuk pengaturcaraan dalam mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi. Bab ini akan memberi kita pengenalan asas tentang sistem robotik. Kita akan belajar mengenai elemen-elemen dalam sistem robotik dan bagaimana elemen-elemen ini terdapat pada robot. Dengan memahami konsep ini, kita akan dapat mengenal pasti dan menghuraikan elemen-elemen yang terdapat dalam robot. Ini akan membantu kita untuk memahami bagaimana robot berfungsi dan bagaimana kita boleh mengaturcara robot untuk melakukan tugas yang dikehendaki.
Latihan untuk bab ini