Reka Bentuk Teknologi Pertanian Bandar

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menerangkan maksud pertanian bandar
  2. Menjelaskan sistem penanaman secara takungan dalam pertanian bandar
  3. Melakar reka bentuk sistem penanaman secara takungan yang dipilih
  4. Menilai lakaran yang dipilih untuk membuat penambahbaikan
  5. Memilih peralatan, perkakasan dan medium penanaman untuk menghasilkan reka bentuk sistem penanaman secara takungan
  6. Menghasilkan reka bentuk sistem penanaman secara takungan berdasarkan lakaran yang dipilih