Reka Bentuk dan Teknologi

Bab 4 : Teknologi Pertanian

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Reka Bentuk dan Teknologi
Dalam bab ini, anda akan belajar tentang Reka Bentuk Teknologi Pertanian Bandar. Pertanian bandar merujuk kepada penanaman tanaman di kawasan bandar.

Anda akan mempelajari sistem penanaman secara takungan dalam pertanian bandar. Sistem ini melibatkan penanaman tanaman dalam bekas yang diletakkan di atas satu sama lain.

Anda juga akan belajar melakar reka bentuk sistem penanaman secara takungan yang dipilih. Dalam reka bentuk ini, anda perlu memilih jenis tanaman yang sesuai dan mengatur bekas penanaman dengan teliti.

Dengan mempelajari bab ini, anda akan dapat memahami bagaimana teknologi pertanian bandar berfungsi dan bagaimana ia boleh membantu meningkatkan pengeluaran makanan di kawasan bandar.
Latihan untuk bab ini