Mengenal dan menulis khat nasakh dengan betul

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Mengenal pasti peralatan menulis khat
  2. Mengaplikasi cara mengguna peralatan khat dengan betul
  3. Menulis huruf mengikut kaedah khat nasakh
  4. Menulis perkataan mengikut kaedah khat nasakh
  5. Menulis ayat mudah mengikut kaedah khat nasakh
  6. Membudayakan aktiviti penulisan khat secara tekal