Merumus konsep adab berkomunikasi yang menepati syarak dan mengamalkannya secara beradab dan istiqamah

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan maksud berkomunikasi
  2. Menyatakan hukum beradab ketika berkomunikasi berdasarkan dalil naqli
  3. Mengaplikasi adab berkomunikasi
  4. Menganalisis kepentingan beradab ketika berkomunikasi
  5. Mengamalkan adab berkomunikasi yang menepati syarak secara beradab dan istiqamah
Latihan untuk topik ini