Merumus konsep solat sunat dua hari raya dan mengamalkan serta menghayatinya secara beradab dan istiqamah

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan maksud solat sunat dua hari raya dan hukumnya berdasarkan dalil naqli
  2. Menjelaskan kifayah solat sunat dua hari raya
  3. Menganalisis amalan sunah sebelum dan selepas solat sunat dua hari raya
  4. Memperincikan kepentingan solat sunat dua hari raya dan hikmah menunaikannya
  5. Menunaikan solat sunat dua hari raya secara beradab dan istiqamah